Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Fuusioenergian tutkimukseen keskittyvää kansainvälistä ITER-hanketta koskevien neuvottelujen edistyminen. Komission tiedonanto neuvostolle. KOM(2003) 215 lopullinen
FP6

Fuusioenergian tutkimukseen keskittyvää kansainvälistä ITER-hanketta koskevien neuvottelujen edistyminen. Komission tiedonanto neuvostolle. KOM(2003) 215 lopullinen

Project ID: ITER
Funded under: FP6-EURATOM-FUSION

Download application/pdf (207858)

Record Number: 4961 / Last updated on: 2003-05-28
Category: comDocument