Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • På vej mod bæredygtig production: Status over gennemførelsen af Rådets direktiv 96/61/EF af om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Meddelelse fra Kommissionen [...] KOM (2003) 0354 endelig

Download application/pdf (283867)

Record Number: 4980 / Last updated on: 2003-07-07
Category: comDocument