Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Kestävään tuotantoon siirtyminen: Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY täytäntöönpanon edistyminen. Komission tiedonanto [...]. KOM(2003) 354 lopullinen

Download application/pdf (283867)

Record Number: 4980 / Last updated on: 2003-07-07
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top