Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra Kommissionen [...] om hindringer for udstrakt adgang til informationssamfundets nye tjenester og applikationer ved hjælp af åbne platforme for digitalt tv og 3G-mobilkommunikation. KOM(2003) 410 endelig

Download application/pdf (182363)

Record Number: 4993 / Last updated on: 2003-07-14
Category: comDocument