Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto [...] digitaalitelevision ja kolmannen sukupolven matkaviestinnän avointen järjestelmäalustojen kautta tapahtuvan uusien tietoyhteiskuntapalvelujen ja -sovellusten käytön esteet. KOM(2003) 410 lopullinen

Download application/pdf (182363)

Record Number: 4993 / Last updated on: 2003-07-14
Category: comDocument