Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen om hinder för utbredd tillgång till informationssamhällets nya tjänster och tillämpningar genom öppna plattformar inom digital-tv och tredje generationens system för mobil kommunikation. KOM(2003) 410 slutlig

Download application/pdf (182363)

Record Number: 4993 / Last updated on: 2003-07-14
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top