Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ... om overgangen fra analog til digital radio-/tv-spredning (fra digital "overgang" til analog "afvikling"). KOM(2003) 541 endelig

Download application/pdf (144271)

Record Number: 5484 / Last updated on: 2003-10-07
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top