Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle siirtymisestä analogisista digitaalisiin radio- ja televisiolähetyksiin. KOM(2003) 541 lopullinen

Download application/pdf (144271)

Record Number: 5484 / Last updated on: 2003-10-07
Category: comDocument