Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ... om övergången från analoga till digitala sändningar (från digital 'övergång' till analog 'nedsläckning'). KOM(2003) 541 slutlig

Download application/pdf (144271)

Record Number: 5484 / Last updated on: 2003-10-07
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top