Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Informations- og kommunikationsteknologier til sikre og intelligente køretøjer: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet. KOM(2003) 542 endelig

Download application/pdf (164589)

Record Number: 5485 / Last updated on: 2003-10-07
Category: comDocument