Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Turvallisia ja älykkäitä ajoneuvoja tieto- ja viestintätekniikan avulla: Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille. KOM(2003) 542 lopullinen

Download application/pdf (164589)

Record Number: 5485 / Last updated on: 2003-10-07
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top