Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Et europæisk vækstinitiativ: Investering i net og viden med henblik på vækst og beskæftigelse. Interimsrapport til Det Europæiske Råd. Meddelelse fra Kommissionen. KOM(2003) 579 endelig

Download application/pdf (214749)

Record Number: 5487 / Last updated on: 2005-09-26
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top