Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Euroopan kasvualoite: Investointi verkkoihin ja osaamiseen kasvun ja työllisyyden hyväksi; Väliraportti Euroopan neuvostolle. Komission tiedonanto. KOM(2003) 579 lopullinen

Download application/pdf (214749)

Record Number: 5487 / Last updated on: 2005-09-26
Category: comDocument