Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Een Europees groei-initiatief: Investeren in netwerken en kennis ten behoeve van groei en werkgelegenheid. Tussentijds verslag voor de Europese Raad. Mededeling van de Commissie. COM(2003) 579 definitief
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top