Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ett europeiskt initiativ för tillväxt: Investeringar i nätverk och kunskap för tillväxt och sysselsättning. Delrapport till Europeiska rådet. Meddelande från kommissionen. KOM(2003) 579 slutlig

Download application/pdf (214749)

Record Number: 5487 / Last updated on: 2005-09-26
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top