Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Udvikling af det transeuropæiske transportnet: Nyskabende finansieringsformer; Kompatibilitet mellem automatiske bompengesystemer. Meddelelse fra Kommissionen. KOM(2003) 132 endelig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top