Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittäminen:Uusia rahoituskeinoja; Sähköisen maksunkeruun yhteentoimivuus. Komission tiedonanto. KOM (2003) 132 lopullinen

Download application/pdf (332488)

Record Number: 5503 / Last updated on: 2003-10-17
Category: comDocument