Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittäminen:Uusia rahoituskeinoja; Sähköisen maksunkeruun yhteentoimivuus. Komission tiedonanto. KOM (2003) 132 lopullinen
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top