Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Att förverkliga det transeuropeiska transportnätet: Innovativa finansieringsmetoder; Driftskompatibla elektroniska vägtullsystem. Meddelande från kommissionen. KOM(2003) 132 slutlig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top