Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Att förverkliga det transeuropeiska transportnätet: Innovativa finansieringsmetoder; Driftskompatibla elektroniska vägtullsystem. Meddelande från kommissionen. KOM(2003) 132 slutlig

Download application/pdf (332488)

Record Number: 5503 / Last updated on: 2003-10-17
Category: comDocument