Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Et Europæisk vækstinitiativ: investering i net og viden med henblik på vækst og beskæftigelse - Endelig rapport til det Europæiske Råd. Meddelelse fra Kommissionen. KOM(2003) 690 endelig

Download application/pdf (488052)

Record Number: 5712 / Last updated on: 2005-09-26
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top