Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Europeiska Unionens initiativ för tillväxt: Investeringar i nätverk och kunskap för tillväxt och sysselsättning - Slutrapport till Europeiska Rådet. Meddelande från Kommissionen. KOM(2003) 690 slutlig

Download application/pdf (488052)

Record Number: 5712 / Last updated on: 2005-09-26
Category: poli