Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslutning af 1. februar 2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protocol ... om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (2003/76/EC)

Download application/pdf (195270)

Record Number: 5764 / Last updated on: 2005-09-26
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top