Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Beschikking van de Raad ... tot vaststelling van ... de uitvoering van het ... protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (2003/76/EC)

Download application/pdf (195270)

Record Number: 5764 / Last updated on: 2005-09-26
Category: poli