Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslutning af 1. februar 2003 om fastsættelse af de flerårige tekniske retningslinjer for Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram (2003/78/EC)

Download application/pdf (144689)

Record Number: 5765 / Last updated on: 2005-09-26
Category: poli