Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslutning af 1. februar 2003 om fastsættelse af de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver (2003/77/EC)

Download application/pdf (105177)

Record Number: 5772 / Last updated on: 2005-09-26
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top