Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisistä tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttävistä puitteista (Europass). KOM(2003) 796 lopullinen
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top