Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een enkel kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass). COM(2003) 796 definitief

Download application/pdf (200547)

Record Number: 5941 / Last updated on: 2004-01-22
Category: comDocument