Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Fremme af teknologi til bæredygtig udvikling: En EU-handlingsplan for miljøteknologi, Kommissionens meddelelse til rådet og Europa-parlamentet, KOM(2004) 38 endelig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top