Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Fremme af teknologi til bæredygtig udvikling: En EU-handlingsplan for miljøteknologi, Kommissionens meddelelse til rådet og Europa-parlamentet, KOM(2004) 38 endelig

Download application/pdf (136452)

Record Number: 5980 / Last updated on: 2004-01-30
Category: comDocument