Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Främjande av teknik för hållbar utveckling: Europeiska unionens handlingsplan för Miljöteknik, Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet, KOM(2004) 38 slutlig

Download application/pdf (136452)

Record Number: 5980 / Last updated on: 2004-01-30
Category: comDocument