Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • "Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen", Toimien koordinoinnin tukeminen, 2003-2004 Puiteohjelma, Komission päätös C(2003)4609
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top