Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Pyyntö INNOVATION ohjelmaan liittyviä alueellisia innovaation ja teknologian siirron strategioita ja perusrakenteita sekä alueiden välisiä innovaatiohankkeita koskeviksi ehdotuksiksi

Download 25541081SV19.DOC (17920)

Record Number: 600 / Last updated on: 1997-09-15
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top