Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Inbjudan att lämna förslag till projekt för Regionala strategier och regional infrastruktur för innovation och tekniköverföring och Transregionala innovationsprojekt (INNOVATION)