Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Ansökningsomgångar [...] "Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet" (2004/C 159/03)

Funded under: FP6, OTH-ERA

Download application/zip (146927)

Record Number: 6046 / Last updated on: 2004-06-21
Category: misc