Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Inbjudan att lämna förslag till fotu-verksamhet för ENRICH (European Network for Research in Global Change) inom det särskilda programmet inom områdena miljö och klimat, havsforskning och marin teknik