Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni Teatis, Teadus ja tehnoloogia, Euroopa tuleviku võtmed - Euroopa Liidu poliitika suunised teaduse toetamiseks, COM(2004) 353 lõplik
FP6

Komisjoni Teatis, Teadus ja tehnoloogia, Euroopa tuleviku võtmed - Euroopa Liidu poliitika suunised teaduse toetamiseks, COM(2004) 353 lõplik

Funded under: FP6, OTH-ERA

Download application/pdf (156647)

Record Number: 6071 / Last updated on: 2005-06-08
Category: misc