Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission Tiedonanto, Tiede ja teknologia Euroopan tulevaisuuden avaintekijöinä - suuntaviivoja unionin Tutkimusrahoituspolitiikalle, KOM(2004) 353 lopullinen
FP6

Komission Tiedonanto, Tiede ja teknologia Euroopan tulevaisuuden avaintekijöinä - suuntaviivoja unionin Tutkimusrahoituspolitiikalle, KOM(2004) 353 lopullinen

Funded under: FP6, OTH-ERA
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top