Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komunikat Tal-Kummissjoni, Ix-xjenza u t-teknologija, il-qofol ghal-futur ta¿ l-Ewropa - orjentament ta' l-Unjoni lejn politika t'appogg ghar-ricerka, COM(2004) 353 finali
FP6

Komunikat Tal-Kummissjoni, Ix-xjenza u t-teknologija, il-qofol ghal-futur ta¿ l-Ewropa - orjentament ta' l-Unjoni lejn politika t'appogg ghar-ricerka, COM(2004) 353 finali

Funded under: FP6, OTH-ERA

Download application/pdf (156647)

Record Number: 6071 / Last updated on: 2005-06-08
Category: misc