Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • Komunikat Komisji, Nauka i technologia - kluczowe dziedziny dla przyszlosci Europy - Kierunki polityki wspierania badan naukowych w Unii, COM(2004) 353 ostateczny
FP6

Komunikat Komisji, Nauka i technologia - kluczowe dziedziny dla przyszlosci Europy - Kierunki polityki wspierania badan naukowych w Unii, COM(2004) 353 ostateczny

Źródło dofinansowania: FP6, OTH-ERA

Pobierz application/pdf (156647)

Numer rekordu: 6071 / Ostatnia aktualizacja: 2005-06-08
Kategoria: misc