Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Oznámenie Komisie, Veda a technika, klúc k budúcnosti Európy - Hlavné ciele pre budúcu politiku Európskej únie na podporu výskumu, COM(2004) 353 final
FP6

Oznámenie Komisie, Veda a technika, klúc k budúcnosti Európy - Hlavné ciele pre budúcu politiku Európskej únie na podporu výskumu, COM(2004) 353 final

Funded under: FP6, OTH-ERA

Download application/pdf (156647)

Record Number: 6071 / Last updated on: 2005-06-08
Category: misc