Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Sporocilo Komisije, Znanost in tehnologija, kljucna pojma za prihodnost Evrope - Usmeritve politike za podpiranje raziskovanja v Uniji, COM(2004) 353 koncno besedilo
FP6

Sporocilo Komisije, Znanost in tehnologija, kljucna pojma za prihodnost Evrope - Usmeritve politike za podpiranje raziskovanja v Uniji, COM(2004) 353 koncno besedilo

Funded under: FP6, OTH-ERA

Download application/pdf (156647)

Record Number: 6071 / Last updated on: 2005-06-08
Category: misc