Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande Från Kommissionen, Vetenskap och teknik, centrala faktorer för Europas framtida utveckling - Politiska riktlinjer för forskningsstöd i Europeiska unionen, KOM(2004) 353 slutlig
FP6

Meddelande Från Kommissionen, Vetenskap och teknik, centrala faktorer för Europas framtida utveckling - Politiska riktlinjer för forskningsstöd i Europeiska unionen, KOM(2004) 353 slutlig

Funded under: FP6, OTH-ERA
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top