Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • Zaproszenia do skladania wniosków dotyczacych dzialan posrednich w dziedzinie badan naukowych i rozwoju technicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badan naukowych [...] (2004/C 181/06)

Pobierz application/zip (286621)

Numer rekordu: 6150 / Ostatnia aktualizacja: 2004-08-12
Kategoria: misc