Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci �pecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demon�tráciu "Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru" (2004/C 189/02)

Download application/zip (286621)

Record Number: 6150 / Last updated on: 2004-08-12
Category: misc