Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Priekslikumi netiesiem PTA (RTD) pasakumiem specialaja programma petniecibas, tehnologiju attistibas un ieviesanas pasakumiem [...] (2004/C 189/02)
FP6

Priekslikumi netiesiem PTA (RTD) pasakumiem specialaja programma petniecibas, tehnologiju attistibas un ieviesanas pasakumiem [...] (2004/C 189/02)

Funded under: FP6-FOOD

Download application/pdf (362386)

Record Number: 6196 / Last updated on: 2004-08-30
Category: call