Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Vetya ja polttokennoja koskevat yhteiset ehdotuspyynnot ensisijaisilla aihealueilla "Ilmailu ja avaruus", "Kestavat energiajarjestelmat" ja "Kestava pintaliikenne" (2004/C 169/04)
FP6

Vetya ja polttokennoja koskevat yhteiset ehdotuspyynnot ensisijaisilla aihealueilla "Ilmailu ja avaruus", "Kestavat energiajarjestelmat" ja "Kestava pintaliikenne" (2004/C 169/04)

Funded under: FP6-SUSTDEV
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top