Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Skupni razpis za vodik in gorivne celice na prednostnih tematskih podrocjih: aeronavtika in vesolje, trajnostni energetski sistemi in trajnostni kopenski promet (2004/C 169/04)
FP6

Skupni razpis za vodik in gorivne celice na prednostnih tematskih podrocjih: aeronavtika in vesolje, trajnostni energetski sistemi in trajnostni kopenski promet (2004/C 169/04)

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (72173)

Record Number: 6197 / Last updated on: 2004-08-30
Category: call