Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Inbjudan till intresseanmälan för tillhandahållande av stöd avseende olika tekniska, administrativa och organisatoriska uppgifter vid direktorat med anknytning till IST-programmet 2003/S 90-079940
FP6

Inbjudan till intresseanmälan för tillhandahållande av stöd avseende olika tekniska, administrativa och organisatoriska uppgifter vid direktorat med anknytning till IST-programmet 2003/S 90-079940

Funded under: FP6-IST

Download 67494061-6_sv.pdf (0)

Record Number: 6279 / Last updated on: 2004-09-03
Category: call