Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration [...] (2003/C 307/10)
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration [...] (2003/C 307/10)

Funded under: FP6-INCO

Download application/zip (168085)

Record Number: 6280 / Last updated on: 2004-09-03
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top