Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansokningsomg?ng for indirekta FoTU-?tgarder inom ramen for det sarskilda programmet for forskning, teknisk utveckling och demonstration "Att integrera och starka det europeiska omr?det for [...]"
FP6

Ansokningsomg?ng for indirekta FoTU-?tgarder inom ramen for det sarskilda programmet for forskning, teknisk utveckling och demonstration "Att integrera och starka det europeiska omr?det for [...]"

Funded under: FP6-NMP

Download application/pdf (108357)

Record Number: 6288 / Last updated on: 2004-09-14
Category: call