Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Výzva k predlo�ení návrhu na neprímé akce výboru pro výzkum, technologický rozvoj a názorné predvedení (RTD) v rámci specifického [...] "Udr�itelné energetické systémy", Oznacení: FP6-2004-Energy-3
FP6

Výzva k predlo�ení návrhu na neprímé akce výboru pro výzkum, technologický rozvoj a názorné predvedení (RTD) v rámci specifického [...] "Udr�itelné energetické systémy", Oznacení: FP6-2004-Energy-3

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/zip (145528)

Record Number: 6297 / Last updated on: 2004-09-10
Category: misc