Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Výzva k predlo�ení návrhu na neprímé akce výboru pro výzkum, technologický rozvoj a názorné predvedení (RTD) v rámci specifického [...] "Udr�itelné energetické systémy", Oznacení: FP6-2004-Energy-3
FP6

Výzva k predlo�ení návrhu na neprímé akce výboru pro výzkum, technologický rozvoj a názorné predvedení (RTD) v rámci specifického [...] "Udr�itelné energetické systémy", Oznacení: FP6-2004-Energy-3

Funded under: FP6-SUSTDEV
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top