Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Podnet na návrhy na nepriame RTD akcie podla osobitného programu pre výskum, technický vývoj a uká�ky [...] "Udr�atelné energetické systémy", Identifikátor výzvy: FP6-2004-Energy-3
FP6

Podnet na návrhy na nepriame RTD akcie podla osobitného programu pre výskum, technický vývoj a uká�ky [...] "Udr�atelné energetické systémy", Identifikátor výzvy: FP6-2004-Energy-3

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/zip (145528)

Record Number: 6297 / Last updated on: 2004-09-10
Category: misc